Regulamin Korzystania z Serwisu

Zasady korzystania z serwisu („Zasady”)

Ostatnia aktualizacja: 30 sierpnia 2019

1. Akceptacja Zasad

Ten serwis internetowy, z domenami pirx.app oraz zbynio.com (dalej zwany “Serwisem” lub “Portalem”) jest prowadzony przez Pirx Ltd, przedsiębiorstwo zarejestrowane w Companies House z numerem 10667332 z siedzibą w 85 Great Portland Street, First Floor, London, W1W 7LT w Wielkiej Brytanii (dalej „My”). Niniejsze Zasady odnoszą się do Portalu jak i wszystkich produktów i usług oferowanych przez Pirx Ltd. Korzystając z tego Serwisu, Ty (tutaj zwany „Użytkownikiem”) zgadzasz się na te Zasady. Jeśli nie zgadzasz się z którymś z elementów Zasad powinieneś nie korzystać z Serwisu.

2. O Serwisie

Serwis oferuje narzędzie usprawniające zarządzanie danymi gospodarstw rolnych i w innych podmiotów gospodarczych (dalej zwane Danymi). Dane są przesyłane i przechowywane na serwerze. Użytkownik może mieć dostęp do nieprzetworzonych i przetworzonych Danych. Umożliwiamy dostęp do tego Serwisu poprzez oprogramowanie będące częścią Serwisu. Wszystkie technologie (w tym, bez ograniczeń, portal internetowy, oprogramowanie, aplikacje mobilne i usługi) są oferowane w aktualnie dostępnej wersji z wszystkimi możliwymi błędami. Nie dajemy jakiejkolwiek gwarancji na to że Serwis i Dane będą dostępne lub dostępne bez przerw. Napotkane błędy prosimy zgłaszać do nas byśmy mogli jak najszybciej je rozwiązać. Zachowujemy prawo do zmiany i uaktualniania Serwisu w każdym momencie bez uprzedniego ostrzeżenia. Umożliwia to nam jak najszybsze wprowadzanie poprawek w naszym oprogramowaniu dla Użytkowników. Wykorzystywanie, kopiowanie, zmienianie lub rozpowszechnianie Danych dla celów innych niż korzystanie z Serwisu jest zabronione. Potrzebujesz dostępu do Internetu na urządzeniu które chcesz wykorzystać do korzystania z tego Serwisu by mieć dostęp do Danych. Dostęp do Danych jest tylko możliwy przez rozwiązania oferowane przez Pirx Ltd.

Użytkownik nie powinien: (i) majstrować przy, skanować lub testować słabych punktów Serwisu lub próbować łamać stosowane rozwiązania zapewniające cyberbezpieczeństwo; (ii) próbować uzyskiwać dostęp do Serwisu przy pomocy oprogramowania lub mechanizmów takich jak roboty, pająki internetowe, narzędzia do ściągania i analizy danych; (iii) majstrować przy lub uzyskiwać dostępu do infrastruktury Serwisu, w tym między innymi, bez ograniczeń, wysyłać szkodliwe treści, wirusy komputerowe, zautomatyzowane polecenia dla serwera i spam.

Użytkownik jest odpowiedzialny za korzystanie z Serwisu. Nie jesteśmy odpowiedzialni za korzystanie z Danych Użytkownika. Dane Użytkownika mogą być przez nas wykorzystane w celu poprawy jakości Serwisu.

3. Własność intelektualna

Ogół informacji dostępnych przez ten Serwis jest chroniona przepisami o ochronie własności intelektualnej. Zgadzasz się by nie kopiować, rozpowszechniać, zmieniać, odtwarzać, przekazywać dalej lub sprzedawać jakiejkolwiek własności intelektualnego w tym między innymi tekstów, grafik, logotypu Serwisu, kodu oraz jakiegokolwiek związanego z nimi efektu naszej pracy. Użytkownik może przekazać informację zwrotną na temat Serwisu, w tym między innymi w formie komentarzy, pomysłów i sugestii związanych z Serwisem. Te informacje będą uznane za nie poufne i mogą być przez nas wykorzystane na różne sposoby, w tym między innymi do rozwoju naszych usług i produktów.

4. Portale osób trzecich

Nasz Serwis może zawierać linki do stron internetowych i usług osób trzecich które nie są naszą własnością i nie są przez nas kontrolowane. Możemy też brać udział w kampaniach marketingowych oferujących linki do stron internetowych osób trzecich. Nie mamy nad tymi serwisami żadnej kontroli i nie bierzemy na siebie odpowiedzialności za ich treść, metody ochrony danych osobowych oraz sposoby działania prowadzących je osób trzecich. Zgadzasz się na to żebyśmy nie byli odpowiedzialni, pośrednio lub bezpośrednio, za szkody spowodowane lub domniemane w związku z korzystaniem lub uzależnieniem się od jakichkolwiek treści stron internetowych, produktowych i usług dostępnych na lub poprzez strony i serwisy internetowe osób trzecich.

5. Koniec korzystania z Serwisu

Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia dostępu Użytkownika do Serwisu w dowolnym momencie z uprzedzeniem lub bez z jakiegokolwiek powodu. Jeśli chcesz zrezygnować z tego postanowienia powinieneś zrezygnować z korzystania z Serwisu.

6. Bezpieczeństwo

Musisz mieć założone Konto w aplikacji Zbynio by móc korzystać z tego Serwisu. By je założyć możemy wymagać byś podał swoje imię i nazwisko, nazwę przedsiębiorstwa, firmowy adres email, numer rejestracji podatkowej firmy, adres firmy, telefoniczny numer kontaktowy oraz bezpieczne hasło do Konta. Powinieneś podać prawidłowy, aktualny adres email do którego masz dostęp. Kombinacja adresu email i hasła pozwala na korzystanie z Serwisu. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie i uaktualnianie swojego adresu email oraz trzymanie hasła w bezpiecznym miejscu

Powinieneś poinformować nas o nieuprawnionym dostępie i jakiejkolwiek innej aktywności mającej wpływ na bezpieczeństwo Twojego Konta. By zapewnić bezpieczeństwo Twoich Danych, musisz się upewnić że wylogujesz się z każdego urządzenia które ma dostęp do Twoich Danych po skorzystaniu z Serwisu.

Nie przyjmujemy odpowiedzialności za jakąkolwiek stratę lub uszkodzenie Twojego Konta spowodowaną brakiem przestrzegania reguł przedstawionych w tym punkcie. Każda osoba rejestrująca się by korzystać z Serwisu musi mieć ukończone przynajmniej 13 lat.

Zachowujemy sobie prawo do sprawdzenia prawdziwości adresu email oraz Twojego wieku jak również prawo do odmowy dostępu do Serwisu. Jeśli przekazałeś nieprawdziwe informacje, Twoje Konto może zostać zawieszone.

Pirx Ltd dokłada starań by chronić wszystkie Twoje informacje. Niemniej, nie gwarantujemy że nieautoryzowanym osobom nie uda się złamać naszych działań ochronnych.

7. Płatności

Użytkownik może korzystać z dodatkowych, płatnych usług i produktów oferowanych przez Serwis. Korzystając z nich wyrażasz zgodę na płacenie firmie Pirx Ltd miesięcznych, rocznych i/lub innych opłat za wybrane usługi. Płatności będą pobierane zgodnie z podawanymi informacjami o płatnościach. Opłaty za dodatkowe produkty i usługi nie  są refundowane.

8. Ograniczona odpowiedzialność.

Zawsze jest ryzyko związane z korzystaniem z linków internetowych, w związku z czym Twoje korzystanie z Serwisu jest na Twoją odpowiedzialność. Pirx Ltd, jego partnerzy, osoby powiązane lub pracownicy nie powinni być posuwani do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi za utratę danych, straty finansowe, nawet jeśli my zostaliśmy poinformowani o takiej możliwości.

9. Anonimowość

Polityka Prywatności Serwisu jest dostępna w zakładce “Polityka Prywatności” na naszym serwisie. Zalecamy żebyś zapoznał się z naszą Polityką Prywatności.

10. Cesja

Użytkownik nie może dokonać cesji Zasad bez naszej zgody na piśmie. Każda cesja bez naszej pisemnej zgody będzie nieważna.

11. Zmiany w Zasadach

Zastrzegamy sobie nieograniczone prawo do zmieniania treści Zasad w każdym momencie. Jeśli zdecydujemy się tak zrobić, postaramy się zapewnić przynajmniej 30 dni uprzedzenia zanim nowe reguły wejdą w życie. Sami decydujemy o tym co jest zmianą.

Dalej korzystając z Serwisu po zastosowaniu przez nas zmian w Zasadach, wyrażasz zgodę na ich przestrzeganie w uaktualnionej wersji. Jeśli nie zgadzasz się z nowymi Zasadami, należy zaniechać korzystania z Serwisu.

12. Obowiązujące prawo

Niniejsze Zasady powinny być regulowane i skonstruowane w oparciu o przepisy prawne Wielkiej Brytanii, bez uwzględnienia przepisów prywatnego prawa międzynarodowego.

Nieuwzględnienie jakiegokolwiek prawa lub reguły tych przepisów prawnych nie będzie traktowana jako omijanie tych praw. Jeśli któraś z części tych Zasad nie ma mocy prawnej lub nie może być uprawomocniona w sądzie, pozostałe części tych Zasad nadal będą aktualne. Te Zasady stanowią całokształt porozumienia między Nami a Tobą w związku z Serwisem, i zastępują jakiekolwiek wcześniejsze porozumienia które podpisaliśmy między sobą w związku z Serwisem.

Kontakt

Jeśli masz pytania odnośnie tych Zasad, prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected]

Deklaracja: Niniejszy regulamin został zaadaptowany z portalu forgetly.com za zgodą DoneSquare Ltd.